P.C Wonder (1777-1852). Een Utrechter in Londen

Er bestaan schilderijen als je die één keer hebt gezien, maar nooit vergeet. Eén zo’n schilderij heeft de Utrechtse kunstenaar Pieter Cornelis Wonder geschilderd. Het is een wonderlijk fraai schilderij. Het onderwerp kan eigenlijk niet eenvoudiger: de hal van een woning waarin een man met rijlaarzen en de hoge hoed in de hand, kijkt naar een klein, blaffend hondje. Door de geopende tuin deur verleent de kunstenaar ons een blik op een hoekje in een tuin. Op een klein wandtafeltje liggen een dode haas en enkele patrijzen. Het zonlicht valt op drie verschillende plekken het interieur van deze hal met trappen binnen. Het creëert ingenieus spel van zonlichtbanen en schaduwpartijen. De verstilling die deze simpele scene uitstraalt is onvergetelijk.

P.C. Wonder. Het trappenhuis van de Londense woning van Pieter Cornelis Wonder. 1828, Utrecht, Centraal Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is buitengewoon dat het Centraal Museum een tentoonstelling wijdt aan deze nagenoeg vergeten kunstenaar.  Echt voorbeeldig, met een hart voor de kunst. Het komt niet vaak voor dat musea zo’n schitterende tentoonstelling organiseren: het grote publek komt er – helaas – niet op af. Ten onrechte, want de tentoonstelling geeft een fraai tijdsbeeld met niet alleen schilderijen, tekeningen en grafiek, maar ook meubels en mode uit de periode circa 1800-1850. Vooral de sobere, eenvoudige meubels uit het eerste kwart van de negentiende eeuw vervaardigd in de empire- en biedermeiertijd zijn schitterend.

De tentoonstelling toont een dwars doorsnede uit het oeuvre van Wonder. Interessant is vooral het feit dat de kunstenaar in 1824 op uitnodiging van de kunstverzamelaar John Murray naar Londen verhuisde. In opdracht van Murray werkte hij daar jaren aan een schilderij dat de naam kreeg: Patrons en Lovers of Art. In 1830 was dit schilderij gereed. Het geeft een denkbeeldig beeld van hoe de National Gallery – die net was opgericht – er uit zou kunnen zien als belangrijke, op het schilderij afgebeelde verzamelaars en liefhebbers hun collectie aan de National Gallery zouden schenken. In de National Portrait Gallery in Londen bevinden zich nog voorstudies voor de portretgroepen op het schilderij. Door dat alleen de figuren zijn geschilderd, zonder achtergrond, maken deze studies een heel bijzondere, zelfs moderne indruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondleiding over de tentoonstelling P.C. Wonder een Utrechter in Londen
Wanneer: zondag 10 maart  2016
Waar: Centraal Museum, Utrecht | verzamelen in de hal van het museum
Tijd: 15.00 uur
Kosten: € 9,00 per persoon
Rondleiding door Michiel Kersten

Aanmelden door een mailtje te sturen naar info@artetcetera.nl

Info Centraal Museum en de tentoonstelling: klik op deze link om naar de pagina van het Centraal Museum te gaan over P.C. Wonder.

wonder 066