Wilden. Expressionisme van Brücke en Der Blaue Reiter

Rondleiding in Zwolle langs schilderijen waar de kleur vanaf spat

Wanneer: zondag 20 augustus 2016
Rondleiding door Michiel Kersten
Tijd: 15.00 uur
Kosten: € 10,00 per persoon
Aanmelden: klik op onderstaande blauwe knop

Booking ended


Rond 1900 veranderde de wereld in een sneltreinvaart: verstedelijking, industrialisatie, mechanisatie, technische en wetenschappelijke ontdekkingen. Telegraaf, telefoon, elektriciteit, auto’s, oceaanstomers en luchtschepen veranderden het beeld van de wereld. Deze nieuwe, zakelijke wereld had ook een keerzijde: verpaupering, ontheemding, vervreemding, stank en lawaai.

 

Expressionisme

In geheel Europa veranderde het gezicht van de kunst rond 1900 even snel als de wereld waarin zij ontstond. Er waren kunstenaars die de nieuwe wereld omarmden, maar er waren er ook die zich teleurgesteld en ontgoocheld vanaf afkeerden. De klassieke regels van de kunst zetten zij overboord. Kleur werd door hen intuïtief gebruik om gevoelens en emoties over te brengen. Eenheid tussen mens en natuur werd het ideaal voor vele kunstenaars, vooral in Duitsland. De mens ongebonden en los van burgerlijke conventies, levend in harmonie met de natuur. De kunstenaar als nieuwe wilde, als oermens.Tussen leven en werk bestaat geen verschil. Oprecht, onbezoedeld, schaamteloos en – vooral – vrij, dat was het nieuwe ideaal van vele Duitse expressionisten.

Brücke

Het expressionisme begon met de oprichting van de kunstenaarsgroep Brücke in Dresden door Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff. Later kwamen daar nog Max Pechstein, Otto Mueller en enige tijd ook Emil Nolde bij. Zelfs Kees van Dongen was een jaar lid dit van gezelschap. De kleurige, innerlijke visioenen van Vincent van Gogh en Edward Much waren hun bakens in de kunst.

Der Blauwe Reiter

Blijft de werkelijkheid bij leden van Brücke altijd het uitgangspunt van het werk, dat is niet het geval met veel werk van Der Blaue Reiter. Deze groep presenteerde zich in 1911 in München voor de eerste keer aan het publiek. Gangmakers waren Wassily Kadinsky en Franz Marc. Ook maakten Heinrich August Macke, Gabriele Münter, Alexej von Jawlensky en Marianne von Werefkin deel uit van de groep. Ook zij schilderden intuïtief, gevoelsmatig, maar stelden zich gelijktijdig tot doel spirituele en geestelijke waarheden te verbeelden. Hierbij – zo vonden zij – hadden kleuren symbolische betekenissen. De verbeelding van de werkelijkheid werd daarbij op den duur volledig losgelaten. Abstracte kunst was geboren.

 

[optin-cat id=1231]